200+ positieve reviews

Algemene voorwaarden Bike & Bite (Ingangsdatum: 2 januari 2021)

 

Ons betalingsbeleid

We kunnen geen enkel deel van iemands betaling terugbetalen als ze de tour missen zonder voorafgaande kennisgeving aan ons.

Indien gewenst kunnen wij kosteloos van datum wisselen met bijna geen opzegtermijn (last minute). Wij doen echter geen toezegging in deze mate. Hoe eerder een wijziging van de reservering wordt aangevraagd, hoe waarschijnlijker het is dat we aan het verzoek kunnen voldoen.

Deelnemers verklaren dat:

Ze  een goede wandelgezondheid hebben en niet lijden aan kleine of grote verwondingen, ziektes of handicaps die hun vermogen om welke activiteit dan ook tijdens de tochten uit te voeren, zouden aantasten.

Ze begrijpen en accepteren volledig alle risico’s die verbonden zijn aan deelname aan de tours, inclusief, niet-exclusief, blootstelling aan ongunstige weersomstandigheden, voedselziekte, verwondingen (bijv. door verkeer en dergelijke) en de dood.

Ze begrijpen dat ze tijdens de tour gezond verstand en voorzichtigheid moeten uitoefenen.

Ze BiteMe Food Tours en alle gelieerde entiteiten (dochterondernemingen, huidige en voormalige werknemers, eigenaren, functionarissen, leden, managers, partners, aannemers, verzekeraars, aandeelhouders en bestuurders, hierna “alle gelieerde entiteiten”) van alle schadeclaims in de breedste zin van het woord vrijwaren. Redelijkheid jegens hen, zoals vermeld in artikel 6:106 BW tot en met 6:108 BW van de Nederlandse wet, tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet.

Zij begrijpen dat BiteMe Food Tours en Alle Aangesloten Entiteiten geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade in de ruimste zin aan Deelnemers, derden of uitrusting veroorzaakt tijdens hun fietstochten, zoals vermeld in artikel 6:106 BW tot en met 6:108 BW van de Nederlandse wet , tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet.

Zij begrijpen dat BiteMe Food Tours, Alle Aangesloten Entiteiten en Deelnemers aan de tour gebonden zijn aan Nederlands recht. Als een wet wordt overtreden, zijn alle partijen aansprakelijk onder de Nederlandse jurisdictie.

Zij begrijpen dat BiteMe Food Tours en alle gelieerde entiteiten geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verlies van bagage, geld, kostbaarheden of andere items tijdens de tour.

Zij begrijpen dat Deelnemers aansprakelijk zijn voor schade die BiteMe Food Tours en Alle Aangesloten Entiteiten direct of indirect kunnen lijden door het niet nakomen van bovengenoemde verplichtingen.

Book Now